Starkita GmbH'ye

Gizlilik Politikası

Giriş

Aşağıdaki veri koruma beyanı ile sizi, işlediğimiz kişisel verilerinizin (bundan böyle "veriler" olarak da anılacaktır) türleri, hangi amaçlar için ve ne ölçüde işlediğimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Veri koruma beyanı, hem hizmetlerimizin sağlanmasının bir parçası olarak hem de özellikle web sitelerimizde, mobil uygulamalarda ve sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi varlıklarda (bundan böyle toplu olarak "çevrimiçi teklif" olarak anılacaktır) tarafımızdan gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetleri için geçerlidir.

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

Statü: 17 Kasım 2020

İçindekiler tablosu

 • Giriş
 • Sorumlu
 • İşleme genel bakış
 • İlgili yasal dayanaklar
 • Güvenlik önlemleri
 • Kişisel verilerin aktarılması ve ifşa edilmesi
 • Üçüncü ülkelerde veri işleme
 • Çerezlerin kullanımı
 • Görevlerin tüzük veya usul kurallarına göre yerine getirilmesi
 • Çevrimiçi teklifin ve web barındırmanın sağlanması
 • Kayıt, giriş ve kullanıcı hesabı
 • Bloglar ve yayın medyası
 • İletişim
 • Haber bülteni ve elektronik bildirimler
 • Çevrimiçi pazarlama
 • Sosyal ağlarda varlık (sosyal medya)
 • Veri silme
 • Veri sahiplerinin hakları
 • Terimlerin tanımları

Sorumlu

STARKITA e.V.
Hildesheimer Str. 140
30173 Hanover

Yetkili temsilciler: 1. Başkan: Elina Panafidina

E-posta adresi: info@starkita.de

Baskı: www.starkita.de/impressum

İşleme genel bakış

Aşağıdaki genel bakış, işlenen veri türlerini ve bunların işlenme amaçlarını özetler ve veri sahiplerine atıfta bulunur.

İşlenen veri türleri

 • Etkinlik verileri (Facebook) ("Etkinlik verileri", örneğin Facebook pikseli (uygulamalar veya diğer yollarla) aracılığıyla tarafımızdan Facebook'a iletilebilen ve kişilerle veya eylemleriyle ilgili verilerdir; veriler, örneğin web sitelerine ziyaretler, içerikle etkileşimler, işlevler, uygulama yüklemeleri, ürün satın alımları vb. hakkındaki bilgileri içerir; etkinlik verileri, içerik ve reklam bilgileri için hedef gruplar oluşturmak amacıyla işlenir (Özel Kitleler).Etkinlik verileri, içerik ve reklam bilgileri için hedef gruplar oluşturmak amacıyla işlenir (Özel Kitleler); Etkinlik verileri gerçek içeriği (yazılı yorumlar gibi), oturum açma bilgilerini ve iletişim bilgilerini (yani adlar, e-posta adresleri ve telefon numaraları) içermez. Etkinlik verileri en fazla iki yıl sonra Facebook tarafından silinir, Facebook hesabımızın silinmesi ile bunlardan oluşturulan hedef gruplar).
 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler).
 • İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler).
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
 • Meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
 • Sosyal veriler (sosyal gizliliğe tabi olan ve örneğin sosyal sigorta kurumları, sosyal yardım kurumları veya emeklilik makamları tarafından işlenen veriler).
 • Konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler).
 • Sözleşme verileri (örneğin sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi).
 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi).

İlgili kişi kategorileri

 • Çalışanlar (örn. çalışanlar, başvuru sahipleri, eski çalışanlar).
 • İş ve sözleşme ortakları.
 • İlgili taraflar.
 • İletişim ortağı.
 • Müşteriler.
 • Üyelerimiz.
 • Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).

İşlemenin amaçları

 • Dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçülmesi).
 • Cihazlar arası izleme (kullanıcı verilerinin pazarlama amacıyla cihazlar arasında işlenmesi).
 • Doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • Geri bildirim (örn. çevrimiçi form aracılığıyla geri bildirim toplama).
 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama.
 • İletişim talepleri ve iletişim.
 • Profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Yeniden Pazarlama.
 • Erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).
 • Güvenlik önlemleri.
 • İzleme (örn. ilgi/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı).
 • Sözleşme hizmetlerinin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması.
 • Taleplerin yönetilmesi ve yanıtlanması.
 • Hedef grup oluşturma (pazarlama amaçları veya diğer içerik çıktıları için ilgili hedef grupların belirlenmesi).

İlgili yasal dayanaklar

Aşağıda, kişisel verileri işlediğimiz Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) yasal dayanağı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. GDPR hükümlerine ek olarak, ikamet ettiğiniz veya ikamet ettiğimiz ülkedeki ulusal veri koruma hükümlerinin de geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. Münferit durumlarda daha spesifik yasal dayanakların söz konusu olması halinde, bunları veri koruma beyanında size bildireceğiz.

 • Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin belirli bir amaç veya amaçlar için işlenmesine rıza göstermiştir.
 • Sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi talepler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - İşleme, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya veri sahibinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için gereklidir.
 • Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri söz konusu menfaatleri geçersiz kılmadıkça, kontrolörün veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işleme gereklidir.

Almanya'daki ulusal veri koruma düzenlemeleri: Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin veri koruma düzenlemelerine ek olarak, Almanya'da veri korumaya ilişkin ulusal düzenlemeler de geçerlidir. Bunlar arasında özellikle Veri İşlemede Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılmasına Karşı Koruma Kanunu (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) yer almaktadır. BDSG özellikle bilgi edinme hakkı, silme hakkı, itiraz hakkı, özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesi, diğer amaçlarla işleme ve profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda iletim ve otomatik karar verme konularında özel düzenlemeler içermektedir. Ayrıca, özellikle iş ilişkilerinin kurulması, uygulanması veya sona erdirilmesi ve çalışanların rızası ile ilgili olarak iş ilişkisi amacıyla veri işlemeyi düzenler (BDSG Bölüm 26). Ayrıca, münferit federal eyaletlerin veri koruma yasaları da geçerli olabilir.

Güvenlik önlemleri

Yasal gerekliliklere uygun olarak riske uygun bir koruma düzeyi sağlamak için, teknolojinin durumunu, uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliği, kapsamı, koşulları ve amaçlarının yanı sıra farklı gerçekleşme olasılıklarını ve gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidin boyutunu dikkate alarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.

Bu tedbirler özellikle verilere fiziksel ve elektronik erişimin yanı sıra verilere erişim, verilere giriş, verilerin ifşa edilmesi, verilerin kullanılabilirliğinin güvence altına alınması ve verilerin ayrıştırılmasının kontrol edilmesi yoluyla verilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını içerir. Ayrıca, veri sahiplerinin haklarının kullanılmasını, verilerin silinmesini ve verilerin tehlikeye atılmasına yanıt verilmesini sağlamak için prosedürlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, veri koruma ilkesine uygun olarak donanım, yazılım ve prosedürlerin geliştirilmesi veya seçilmesinde, teknoloji tasarımı ve veri koruma dostu varsayılan ayarlar aracılığıyla kişisel verilerin korunmasını zaten dikkate alıyoruz.

SSL şifreleme (https): Çevrimiçi teklifimiz aracılığıyla iletilen verilerinizi korumak için SSL şifrelemesi kullanıyoruz. Bu tür şifrelenmiş bağlantıları tarayıcınızın adres satırındaki https:// önekinden tanıyabilirsiniz.

Kişisel verilerin aktarılması ve ifşa edilmesi

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, verilerin başka kurumlara, şirketlere, yasal olarak bağımsız organizasyonel birimlere veya kişilere aktarılması veya bunlara ifşa edilmesi söz konusu olabilir. Bu verilerin alıcıları arasında örneğin ödeme işlemleri bağlamında ödeme kuruluşları, BT görevleriyle görevlendirilen hizmet sağlayıcılar veya bir web sitesine entegre edilen hizmet ve içerik sağlayıcılar yer alabilir. Bu gibi durumlarda, yasal gereklilikleri gözetir ve özellikle verilerinizin alıcıları ile verilerinizi korumaya hizmet eden ilgili sözleşmeler veya anlaşmalar yaparız.

Üçüncü ülkelerde veri işleme

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işliyorsak veya işleme üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin başka kişilere, kurumlara veya şirketlere ifşa edilmesi veya aktarılması bağlamında gerçekleşiyorsa, bu yalnızca yasal gerekliliklere uygun olarak yapılır.

Açık rıza veya sözleşmeye bağlı veya yasal olarak gerekli aktarıma tabi olarak, verileri yalnızca tanınmış bir veri koruma seviyesine, AB Komisyonu'nun standart koruma maddeleri olarak adlandırılan sözleşmeye bağlı yükümlülüğe, sertifikaların varlığına veya bağlayıcı iç veri koruma düzenlemelerine (Madde 44 ila 49 DSGVO, AB Komisyonu'nun bilgi sayfası: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ) sahip üçüncü ülkelerde işler veya işletiriz.

Çerezlerin kullanımı

Çerezler, ziyaret edilen web sitelerinden veya etki alanlarından veri içeren ve kullanıcının bilgisayarındaki bir tarayıcı tarafından depolanan metin dosyalarıdır. Çerez, öncelikle bir çevrimiçi teklifte ziyaretleri sırasında veya sonrasında bir kullanıcı hakkında bilgi depolamak için kullanılır. Saklanan bilgiler, örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, oturum açma durumunu, bir alışveriş sepetini veya bir videonun nerede izlendiğini içerebilir. Çerezler terimi, çerezlerle aynı işlevleri yerine getiren diğer teknolojileri de içerir (örneğin, kullanıcı bilgilerinin "kullanıcı kimlikleri" olarak da bilinen takma ad çevrimiçi tanımlayıcılar kullanılarak saklandığı durumlar).

Aşağıdaki çerez türleri ve işlevleri ayırt edilir:

 • Geçici çerezler (ayrıca: oturum çerezleri): Geçici çerezler en geç kullanıcı çevrimiçi bir tekliften ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinir.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanmaya devam eder. Örneğin, giriş durumu kaydedilebilir veya kullanıcı bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde tercih edilen içerik doğrudan görüntülenebilir. Aynı şekilde, menzil ölçümü veya pazarlama amaçları için kullanılan kullanıcıların ilgi alanları da böyle bir çerezde saklanabilir.
 • Birinci taraf çerezleri: Birinci taraf çerezleri tarafımızca ayarlanır.
 • Üçüncü taraf çerezleri (ayrıca: üçüncü taraf çerezleri): Üçüncü taraf çerezleri esas olarak reklamcılar (üçüncü taraflar olarak adlandırılır) tarafından kullanıcı bilgilerini işlemek için kullanılır.
 • Gerekli (ayrıca: temel veya kesinlikle gerekli) çerezler: Çerezler bir web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli olabilir (örneğin, oturum açma bilgilerini veya diğer kullanıcı girişlerini kaydetmek veya güvenlik nedenleriyle).
 • İstatistik, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleri: Ayrıca, çerezler genellikle aralık ölçümü bağlamında ve bir kullanıcının bireysel web sitelerindeki ilgi alanları veya davranışları (örneğin belirli içeriği görüntüleme, işlevleri kullanma vb.) Bir kullanıcı profilinde saklandığında da kullanılır. Bu profiller, örneğin, kullanıcılara potansiyel ilgi alanlarıyla eşleşen içerikleri göstermek için kullanılır. Bu prosedür aynı zamanda "izleme" olarak da adlandırılır, yani kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarının izlenmesi. Çerezleri veya "izleme" teknolojilerini kullandığımız ölçüde, veri koruma beyanımızda veya onay alma bağlamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Çerezleri kullanarak kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı, sizden onay isteyip istemediğimize bağlıdır. Bu durumda ve çerezlerin kullanılmasına izin vermeniz halinde, verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak beyan ettiğiniz rızanızdır. Aksi takdirde, çerezler yardımıyla işlenen veriler, meşru menfaatlerimiz temelinde (örneğin, çevrimiçi teklifimizin ticari işleyişinde ve iyileştirilmesinde) veya çerez kullanımının sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olması durumunda işlenir.

Saklama süresi: Kalıcı çerezlerin saklama süresi hakkında size açık bilgi vermiyorsak (örneğin, sözde çerez tercihi bağlamında), lütfen saklama süresinin iki yıla kadar olabileceğini varsayın.

İptal ve itiraz (opt-out) hakkında genel bilgiler: İşlemenin rızaya veya yasal izne dayalı olmasına bağlı olarak, verdiğiniz herhangi bir rızayı istediğiniz zaman iptal etme veya verilerinizin çerez teknolojileri tarafından işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz vardır (toplu olarak "vazgeçme" olarak anılacaktır). İtirazınızı ilk olarak tarayıcı ayarlarınız aracılığıyla, örneğin çerez kullanımını devre dışı bırakarak (bu aynı zamanda çevrimiçi teklifimizin işlevselliğini de kısıtlayabilir) beyan edebilirsiniz. Çerezlerin çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılmasına itiraz, özellikle izleme durumunda, https://optout.aboutads.info ve https://www.youronlinechoices.com/ web siteleri aracılığıyla çeşitli hizmetler aracılığıyla da beyan edilebilir. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar ve kullanılan çerezler hakkındaki bilgiler kapsamında nasıl itiraz edeceğinize dair daha fazla talimat alabilirsiniz.

Çerez verilerinin rıza temelinde işlenmesi: Çerezlerin kullanımı bağlamında verileri işlemeden veya işlenmesini sağlamadan önce, kullanıcılardan herhangi bir zamanda iptal edilebilecek onay isteriz. Onay verilmeden önce, çerezler yalnızca çevrimiçi teklifimizin çalışması için kesinlikle gerekli olmaları halinde kullanılır.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Veri sahipleri: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 s. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Görevlerin tüzük veya usul kurallarına göre yerine getirilmesi

Üyelerimizin, destekçilerimizin, ilgili tarafların, iş ortaklarımızın veya diğer kişilerin (topluca "veri sahipleri") verilerini, onlarla bir üyelik veya başka bir iş ilişkimiz varsa ve görevlerimizi yerine getiriyorsak ve hizmet ve faydaların alıcısıysak işleriz. Ayrıca, veri sahiplerinin verilerini, örneğin idari görevler veya halkla ilişkiler çalışmaları söz konusu olduğunda, meşru menfaatlerimiz temelinde işliyoruz.

Bu bağlamda işlenen verilerin türü, kapsamı ve amacı ve işlenmesinin gerekliliği, temel üyelik veya sözleşme ilişkisi tarafından belirlenir ve bu da herhangi bir veri açıklamasının gerekliliğini belirler (gerekli verilere de atıfta bulunuyoruz).

Yasal ve ticari amaçlarımızı yerine getirmek için artık gerekli olmayan verileri sileriz. Bu, ilgili görevlere ve sözleşme ilişkilerine göre belirlenir. Verileri, işin işlenmesiyle ilgili olabilecekleri sürece ve ayrıca düzenlemelerindeki meşru menfaatimiz temelinde herhangi bir garanti veya sorumluluk yükümlülüğü ile ilgili olarak saklarız. Verilerin saklanmasının gerekliliği düzenli olarak gözden geçirilir; diğer tüm açılardan yasal saklama yükümlülükleri geçerlidir.

 • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi).
 • Veri sahipleri: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları), üyeler, iş ve sözleşme ortakları.
 • İşleme amaçları: sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, iletişim talepleri ve iletişim, yönetim ve taleplere yanıt.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Çevrimiçi teklifin ve web barındırmanın sağlanması

Çevrimiçi teklifimizi güvenli ve verimli bir şekilde sunmak için, çevrimiçi teklife sunucularından (veya onlar tarafından yönetilen sunuculardan) erişilebilen bir veya daha fazla web barındırma sağlayıcısının hizmetlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetlerini kullanabiliriz.

Barındırma teklifinin sağlanmasının bir parçası olarak işlenen veriler, kullanım ve iletişimin bir parçası olarak oluşturulan çevrimiçi teklifimizin kullanıcılarıyla ilgili tüm bilgileri içerebilir. Bu düzenli olarak, çevrimiçi tekliflerin içeriğini tarayıcılara iletebilmek için gerekli olan IP adresini ve çevrimiçi teklifimiz dahilinde veya web sitelerinden yapılan tüm girişleri içerir.

E-posta gönderimi ve barındırma: Kullandığımız web barındırma hizmetleri, e-postaların gönderilmesini, alınmasını ve saklanmasını da içerir. Bu amaçlar doğrultusunda, alıcıların ve göndericilerin adreslerinin yanı sıra e-posta gönderimi ile ilgili diğer bilgiler (örn. ilgili sağlayıcılar) ve ilgili e-postaların içerikleri işlenir. Yukarıda belirtilen veriler SPAM'in tanınması amacıyla da işlenebilir. İnternet üzerindeki e-postaların genellikle şifreli olarak gönderilmediğini lütfen unutmayın. Kural olarak, e-postalar aktarım sırasında şifrelenir, ancak (uçtan uca şifreleme prosedürü kullanılmadığı sürece) gönderildikleri ve alındıkları sunucularda şifrelenmez. Bu nedenle, e-postaların gönderici ile sunucumuzda alınması arasındaki iletim yolu için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanması: Kendimiz (veya web barındırma sağlayıcımız) sunucuya her erişimde veri toplarız (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır). Sunucu günlük dosyaları, erişilen web sayfalarının ve dosyaların adresini ve adını, erişimin tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türünü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL'yi (daha önce ziyaret edilen sayfa) ve kural olarak IP adreslerini ve talep eden sağlayıcıyı içerebilir.

Sunucu günlük dosyaları bir yandan güvenlik amacıyla, örneğin sunucuların aşırı yüklenmesini önlemek için (özellikle DDoS saldırıları olarak adlandırılan kötü niyetli saldırılar durumunda) ve diğer yandan sunucuların kullanımını ve istikrarını sağlamak için kullanılabilir.

 • İşlenen veri türleri: İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Veri sahipleri: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Kayıt, giriş ve kullanıcı hesabı

Kullanıcılar bir kullanıcı hesabı oluşturabilir. Kayıt sürecinin bir parçası olarak, kullanıcılara gerekli zorunlu bilgiler sağlanır ve bu bilgiler, sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi temelinde kullanıcı hesabının sağlanması amacıyla işlenir. İşlenen veriler özellikle oturum açma bilgilerini (ad, parola ve e-posta adresi) içerir. Kayıt sırasında girilen veriler, kullanıcı hesabının kullanımı ve amacı için kullanılır.

Kullanıcılar, teknik değişiklikler gibi kullanıcı hesaplarıyla ilgili süreçler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Kullanıcıların kullanıcı hesaplarını sonlandırmaları halinde, verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir yükümlülüğe tabi olmak kaydıyla, kullanıcı hesabına ilişkin verileri silinecektir. Sözleşmenin bitiminden önce fesih durumunda verilerini kaydetmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Sözleşme süresi boyunca saklanan tüm kullanıcı verilerini geri alınamaz şekilde silme hakkına sahibiz.

Kayıt ve oturum açma işlevlerimizin kullanımı ve kullanıcı hesabının kullanımı kapsamında, IP adresini ve ilgili kullanıcı eyleminin zamanını saklarız. Depolama, kötüye kullanım ve diğer yetkisiz kullanımlara karşı koruma konusunda kullanıcıların olduğu kadar bizim de meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Prensip olarak, taleplerimizi takip etmek için gerekli olmadıkça veya bunu yapmak için yasal bir zorunluluk olmadıkça bu veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

Online Forum: Foruma katılım, kayıt formunda aksi belirtilmedikçe, bir veya adınızı, bir şifreyi ve erişim verilerinin gönderileceği e-posta adresini içermesi gereken kayıt gerektirir. Güvenlik nedeniyle, şifre son teknoloji ürünü, yani karmaşık olmalıdır (gerekirse kayıt sırasında kullanıcılara bu konuda bilgi verilecektir) ve başka bir yerde kullanılmamalıdır. Forumdaki katkılar, görünürlükleri belirli üyeler veya üye gruplarıyla sınırlandırılmadığı sürece herkes tarafından görülebilir. Yazarların katkıları, kayıtlı veya belirtilmişse adları, girişin zamanı ve içeriği ile birlikte saklanır. Kayıtlar ve girişlerin yazılması sırasında, girişlerin kabul edilemez içeriğe sahip olması ve IP adreslerinin yasal kovuşturma için kullanılabilmesi durumunda kullanıcıların IP adresleri de saklanır. Sorumlu kişi, uygun bir değerlendirme temelinde kayıtları ve girişleri silme hakkını saklı tutar.

 • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
 • Veri sahipleri: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşleme amaçları: sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, güvenlik önlemleri, yönetim ve taleplere yanıt.
 • Yasal dayanak: Rıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a), Sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Bloglar ve yayın medyası

Blogları veya benzer çevrimiçi iletişim ve yayın araçlarını (bundan böyle "yayın ortamı" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Okuyucuların verileri, yayın ortamının amaçları doğrultusunda yalnızca sunumu ve yazarlar ile okuyucular arasındaki iletişim için gerekli olduğu ölçüde veya güvenlik nedenleriyle işlenir. Geri kalanı için, bu veri koruma bildirimi kapsamında yayın ortamımıza gelen ziyaretçilerin işlenmesine ilişkin bilgilere atıfta bulunuyoruz.

 • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Veri sahipleri: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşleme amaçları: sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, geri bildirim (örn. çevrimiçi form aracılığıyla geri bildirim toplama).
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

İletişim

Bizimle iletişime geçildiğinde (örn. iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla), soru soran kişilerin bilgileri, iletişim sorularını ve talep edilen önlemleri yanıtlamak için gerekli olduğu ölçüde işlenir.

Sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi ilişkiler bağlamındaki iletişim taleplerine yanıt, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya (sözleşme öncesi) taleplere yanıt vermek için ve aksi takdirde taleplere yanıt vermedeki meşru menfaatler temelinde yapılır.

 • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler).
 • Etkilenen kişiler: İletişim ortağı.
 • İşleme amaçları: iletişim talepleri ve iletişim.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Haber bülteni ve elektronik bildirimler

Haber bültenleri, e-postalar ve diğer elektronik bildirimleri (bundan böyle "haber bülteni" olarak anılacaktır) yalnızca alıcıların rızası veya yasal bir izin ile gönderiyoruz. Haber bülteninin içeriği kayıt sırasında özellikle açıklandığı sürece, kullanıcıların onayı için belirleyicidir. Aksi takdirde, haber bültenlerimiz hizmetlerimiz ve bizimle ilgili bilgiler içerir.

Haber bültenlerimize abone olmak için genellikle e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. Bununla birlikte, haber bülteninde kişisel bir adres amacıyla sizden bir isim veya haber bülteninin amaçları için gerekli olması halinde daha fazla ayrıntı vermenizi isteyebiliriz.

Çift katılım prosedürü: Haber bültenimize kayıt her zaman çift katılımlı olarak adlandırılan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu, kayıt olduktan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacağınız anlamına gelir. Bu onay, kimsenin başkalarının e-posta adresleriyle kaydolmaması için gereklidir. Haber bülteni için yapılan kayıtlar, kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygun olarak kanıtlanabilmesi için kaydedilir. Bu, kayıt ve onay süresinin yanı sıra IP adresinin saklanmasını da içerir. Sevkiyat hizmeti sağlayıcısında saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir.

Silme ve işlemenin kısıtlanması: Abonelikten çıkarılan e-posta adreslerini, daha önce verilen onayı kanıtlayabilmek için silmeden önce meşru menfaatlerimiz temelinde üç yıla kadar saklayabiliriz. Bu verilerin işlenmesi, taleplere karşı olası bir savunma amacıyla sınırlı olacaktır. Bireysel silme talebi, rızanın eski varlığının aynı anda teyit edilmesi koşuluyla, herhangi bir zamanda mümkündür. İtirazları kalıcı olarak gözlemleme yükümlülüğü durumunda, e-posta adresini yalnızca bu amaç için bir engelleme listesinde ("engelleme listesi" olarak adlandırılır) saklama hakkımızı saklı tutarız.

Kayıt işleminin günlüğe kaydedilmesi, düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlamak amacıyla meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleştirilir. E-posta göndermek için bir hizmet sağlayıcısını görevlendirirsek, bu, verimli ve güvenli bir gönderme sistemindeki meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır.

Yasal dayanak hakkında notlar: Haber bülteni, alıcıların rızası temelinde veya rızanın gerekli olmadığı durumlarda, örneğin mevcut müşteri reklamları söz konusu olduğunda, yasaların izin verdiği ölçüde doğrudan pazarlama konusundaki meşru menfaatlerimiz temelinde gönderilir. E-posta göndermek için bir hizmet sağlayıcısını görevlendirdiğimiz ölçüde, bu meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır. Kayıt işlemi, yasalara uygun olarak gerçekleştirildiğini kanıtlamak için meşru menfaatlerimiz temelinde kaydedilir.

İçindekiler: Bizimle, hizmetlerimizle, kampanyalarımızla ve tekliflerimizle ilgili bilgiler.

Analiz ve performans ölçümü: Haber bültenleri, "web işaretçisi" olarak adlandırılan, yani sunucumuzdan veya bir gönderim hizmeti sağlayıcısı kullanıyorsak, haber bülteni açıldığında onların sunucusundan alınan piksel boyutunda bir dosya içerir. Bu alım kapsamında, tarayıcı ve sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra IP adresiniz ve alımın zamanı gibi teknik bilgiler ilk olarak toplanır.

Bu bilgiler, teknik verilere veya hedef gruplara ve bunların erişim konumlarına (IP adresi yardımıyla belirlenebilir) veya erişim sürelerine dayalı okuma davranışlarına dayalı olarak haber bültenimizin teknik olarak iyileştirilmesi için kullanılır. Bu analiz, haber bültenlerinin açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantılara tıklandığını belirlemeyi de içerir. Teknik nedenlerden dolayı, bu bilgiler bireysel bülten alıcılarına atanabilir. Ancak, bireysel kullanıcıları gözlemlemek ne bizim ne de kullanılıyorsa sevkiyat hizmeti sağlayıcısının niyetidir. Analizleri daha ziyade kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tespit etmek ve içeriğimizi onlara göre uyarlamak veya kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermek için kullanıyoruz.

Haber bülteninin değerlendirilmesi ve başarısının ölçülmesi, kullanıcıların açık rızasına tabi olarak, ticari çıkarlarımıza hizmet eden ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan kullanıcı dostu ve güvenli bir haber bülteni sistemi kullanmak amacıyla meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleştirilir.

Performans ölçümünün ayrı bir iptali maalesef mümkün değildir; bu durumda, tüm bülten aboneliği iptal edilmeli veya çelişkili olmalıdır.

 • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
 • Etkilenen kişiler: İletişim ortağı.
 • İşleme amaçları: doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 s. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 s. 1 lit. f. DSGVO).
 • İtiraz olasılığı (opt-out): Haber bültenimizin alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, yani onayınızı iptal edebilir veya daha fazla alınmasına itiraz edebilirsiniz. Bülteni iptal etmek için her bültenin sonunda bir bağlantı bulacaksınız veya bu amaçla yukarıda verilen iletişim seçeneklerinden birini, tercihen e-postayı kullanabilirsiniz.

Çevrimiçi pazarlama

Kişisel verileri, özellikle reklam alanı pazarlamayı veya kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına göre promosyon ve diğer içerikleri (topluca "içerik") görüntülemeyi ve bunların etkinliğini ölçmeyi içerebilecek çevrimiçi pazarlama amaçları için işliyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda, kullanıcı profilleri oluşturulur ve bir dosyada saklanır ("çerez" olarak adlandırılır) veya kullanıcı hakkında yukarıda belirtilen içeriğin sunumuyla ilgili bilgilerin saklandığı benzer prosedürler kullanılır. Bu bilgiler, örneğin görüntülenen içerik, ziyaret edilen web siteleri, kullanılan çevrimiçi ağların yanı sıra iletişim ortakları ve kullanılan tarayıcı, kullanılan bilgisayar sistemi ve kullanım sürelerine ilişkin bilgiler gibi teknik bilgileri de içerebilir. Kullanıcılar konum verilerinin toplanmasına izin vermişlerse, bu veriler de işlenebilir.

Kullanıcıların IP adresleri de saklanır. Ancak, kullanıcıları korumak için mevcut IP maskeleme prosedürlerini (yani IP adresini kısaltarak takma adlandırma) kullanıyoruz. Genel olarak, çevrimiçi pazarlama süreci kapsamında açık kullanıcı verileri (e-posta adresleri veya isimler gibi) değil, takma adlar saklanır. Bu, bizim ve çevrimiçi pazarlama prosedürlerinin sağlayıcılarının kullanıcıların gerçek kimliğini bilmediği, yalnızca profillerinde saklanan bilgileri bildiği anlamına gelir.

Profillerdeki bilgiler genellikle çerezlerde veya benzer prosedürler aracılığıyla saklanır. Bu çerezler daha sonra genellikle aynı çevrimiçi pazarlama prosedürünü kullanan diğer web sitelerinde de okunabilir ve içeriğin görüntülenmesi amacıyla analiz edilebilir, ayrıca başka verilerle desteklenebilir ve çevrimiçi pazarlama prosedürü sağlayıcısının sunucusunda saklanabilir.

İstisnai olarak, net veriler profillerle ilişkilendirilebilir. Bu durum, örneğin kullanıcıların çevrimiçi pazarlama prosedürlerini kullandığımız bir sosyal ağa üye olmaları ve ağın kullanıcıların profillerini yukarıda belirtilen verilerle ilişkilendirmesi halinde geçerlidir. Kullanıcıların sağlayıcılarla, örneğin kayıt sürecinin bir parçası olarak onay vererek, ek anlaşmalar yapabileceğini unutmamanızı rica ederiz.

Prensip olarak, reklamlarımızın başarısı hakkında sadece özetlenmiş bilgilere erişebiliyoruz. Ancak, sözde dönüşüm ölçümleri bağlamında, çevrimiçi pazarlama yöntemlerimizden hangilerinin sözde bir dönüşüme, yani örneğin bizimle bir sözleşme imzalanmasına yol açtığını kontrol edebiliriz. Dönüşüm ölçümü yalnızca pazarlama önlemlerimizin başarısını analiz etmek için kullanılır.

Aksi belirtilmedikçe, kullanılan çerezlerin iki yıl süreyle saklanacağını varsaymanızı rica ederiz.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıları kullanmak için onaylarını istediğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi için yasal dayanak onaydır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz (yani verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgi) temelinde işlenir. Bu bağlamda, sizi bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yönlendirmek isteriz.

Google Analytics ile hedefleme: Google Analytics'i, Google'ın ve ortaklarının reklam hizmetlerine yerleştirilen reklamları yalnızca çevrimiçi teklifimize de ilgi göstermiş olan veya Google'a ilettiğimiz belirli özelliklere (örneğin, ziyaret edilen web siteleri temelinde belirlenen belirli konulara veya ürünlere olan ilgi) sahip kullanıcılara göstermek için kullanıyoruz ("Yeniden Pazarlama Kitleleri" veya "Google Analytics Kitleleri" olarak adlandırılır). Yeniden Pazarlama Kitlelerinin yardımıyla, reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisine karşılık gelmesini de sağlamak istiyoruz.

Facebook pikseli ve hedefleme (Özel Kitleler):

Facebook pikseli (veya uygulamalardaki arayüzler aracılığıyla etkinlik verilerinin veya iletişim bilgilerinin iletilmesi için benzer işlevler) yardımıyla, Facebook'un çevrimiçi teklifimizin ziyaretçilerini reklamların ("Facebook reklamları" olarak adlandırılır) gösterilmesi için bir hedef grup olarak belirlemesi mümkündür. Buna göre, Facebook pikselini, tarafımızdan yerleştirilen Facebook reklamlarını yalnızca Facebook'ta ve Facebook ile işbirliği yapan ortakların hizmetlerinde ("Audience Network " olarak adlandırılır https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) çevrimiçi teklifimize de ilgi göstermiş olan veya Facebook'a ilettiğimiz belirli özelliklere (örneğin, ziyaret edilen web sitelerinden anlaşılan belirli konulara veya ürünlere ilgi) sahip olan kullanıcılara ("Özel Kitleler" olarak adlandırılır) göstermek için kullanırız. Facebook pikseli yardımıyla, Facebook reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisine karşılık geldiğinden ve taciz edici bir etkiye sahip olmadığından da emin olmak istiyoruz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler), sosyal veriler (sosyal gizliliğe tabi olan ve örn. sosyal sigorta kurumları, sosyal yardım kurumları veya emeklilik makamları tarafından işlenen veriler), etkinlik verileri (Facebook) ("Etkinlik verileri" iletilebilen verilerdir, örn. Facebook Pixel aracılığıyla (uygulamalar veya diğer yollarla) ve kişilerle veya eylemleriyle ilgilidir; veriler, örneğin, web sitelerine ziyaretler, içerikle etkileşimler, işlevler, uygulamaların yüklenmesi, ürünlerin satın alınması vb. hakkındaki bilgileri içerir; etkinlik verileri, içerik ve reklam bilgileri için hedef gruplar oluşturmak amacıyla işlenir (Özel Kitleler); etkinlik verileri gerçek içeriği (yazılı yorumlar gibi), oturum açma bilgilerini ve iletişim bilgilerini (yani adlar, e-posta adresleri ve telefon numaraları) içermez. Etkinlik verileri en fazla iki yıl sonra Facebook tarafından silinir, Facebook hesabımızın silinmesi ile bunlardan oluşturulan hedef gruplar).
 • Veri sahipleri: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları), ilgili taraflar, müşteriler, çalışanlar (örn. çalışanlar, başvuru sahipleri, eski çalışanlar), iletişim ortakları.
 • İşleme amaçları: İzleme (örn. ilgi alanı/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı), yeniden pazarlama, dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçümü), ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması), erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması), hedefleme (pazarlama amaçları veya diğer içerik çıktılarıyla ilgili hedef grupların belirlenmesi), cihazlar arası izleme (pazarlama amacıyla kullanıcı verilerinin cihazlar arası işlenmesi).
 • Güvenlik önlemleri: IP maskeleme (IP adresinin takma adla belirtilmesi).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 s. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 s. 1 lit. f. DSGVO).
 • İtiraz olasılığı (opt-out): Sizi ilgili sağlayıcıların veri koruma bildirimlerine ve sağlayıcılara verilen itiraz seçeneklerine ("opt-out" olarak adlandırılır) yönlendiriyoruz. Açık bir devre dışı bırakma seçeneği belirtilmemişse, tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri kapatma seçeneğiniz vardır. Ancak bu, çevrimiçi teklifimizin işlevlerini kısıtlayabilir. Bu nedenle, ilgili bölgeler için özet olarak sunulan aşağıdaki ek devre dışı bırakma seçeneklerini öneriyoruz: a) Avrupa: https: //www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https: //www.youradchoices.ca/choices. c) ABD: https://www.aboutads.info/choices. d) Bölgeler arası: https://optout.aboutads.info.
 • Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

  Sosyal ağlarda varlık (sosyal medya)

  Sosyal ağlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz ve orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak veya hakkımızda bilgi sunmak için kullanıcı verilerini bu bağlamda işliyoruz.

  Kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durum kullanıcılar için risklere yol açabilir çünkü örneğin kullanıcıların haklarını uygulamak daha zor olabilir.

  Ayrıca, sosyal ağlardaki kullanıcı verileri genellikle pazar araştırması ve reklam amaçlı olarak işlenmektedir. Örneğin, kullanıcıların kullanım davranışlarına ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilgi alanlarına dayalı olarak kullanım profilleri oluşturulabilir. Kullanım profilleri, örneğin, kullanıcıların ilgi alanlarına karşılık geldiği düşünülen ağların içinde ve dışında reklamlar yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçlar doğrultusunda, genellikle kullanıcıların bilgisayarlarında çerezler saklanır ve bu çerezlerde kullanıcıların kullanım davranışları ve ilgi alanları saklanır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız veriler de kullanım profillerinde saklanabilir (özellikle kullanıcılar ilgili platformlara üye iseler ve bu platformlarda oturum açmışlarsa).

  İlgili işleme biçimlerinin ve itiraz (vazgeçme) seçeneklerinin ayrıntılı bir sunumu için, ilgili ağların operatörleri tarafından sağlanan veri koruma beyanlarına ve bilgilerine atıfta bulunuyoruz.

  Bilgi talepleri ve veri sahibi haklarının ileri sürülmesi söz konusu olduğunda, bunların en etkili şekilde sağlayıcılar nezdinde ileri sürülebileceğini de belirtmek isteriz. Yalnızca sağlayıcılar kullanıcıların verilerine erişebilir ve uygun önlemleri alabilir ve doğrudan bilgi sağlayabilir. Hala yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda ile birlikte Facebook sayfamızın ("Hayran Sayfası" olarak bilinir) ziyaretçilerinden gelen verilerin toplanmasından (ancak daha fazla işlenmesinden değil) müştereken sorumluyuz. Bu veriler, kullanıcıların görüntüledikleri veya etkileşimde bulundukları içerik türleri veya gerçekleştirdikleri eylemler hakkındaki bilgileri (Facebook Veri Politikası'ndaki "Sizin ve Başkalarının Yaptığı ve Sağladığı Şeyler" bölümüne bakınız: https://www.facebook.com/policy) ve kullanıcıların kullandıkları cihazlar hakkındaki bilgileri (örneğin IP adresleri, işletim sistemi, tarayıcı türü, dil ayarları, çerez verileri; Facebook Veri Politikası Bildirimi'ndeki "Cihaz Bilgileri" bölümüne bakınız: https: //www.facebook.com/policy) içerir. Facebook Gizlilik Politikası'nda "Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz?" başlığı altında açıklandığı üzere, Facebook ayrıca Sayfa operatörlerine "Sayfa Analizleri" adı verilen analitik hizmetleri sunmak ve insanların Sayfaları ve bunlarla ilişkili içeriklerle nasıl etkileşime girdiğine dair içgörüler sağlamak için bilgi toplar ve kullanır. Facebook ile özellikle Facebook'un hangi güvenlik önlemlerine uyması gerektiğini düzenleyen ve Facebook'un veri sahibi haklarını yerine getirmeyi kabul ettiği özel bir anlaşma ("Page Insights Information", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) imzaladık (örneğin, kullanıcılar bilgi veya silme taleplerini doğrudan Facebook'a gönderebilir). Kullanıcıların hakları (özellikle bilgi edinme, silme, itiraz etme ve yetkili denetim makamına şikayette bulunma) Facebook ile yapılan anlaşmalarla kısıtlanmamaktadır. Daha fazla bilgi "Sayfa İçgörüleri Hakkında Bilgi"(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) bölümünde bulunabilir.

  • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
  • Veri sahipleri: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
  • İşleme amaçları: iletişim talepleri ve iletişim, izleme (örn. ilgi alanı/davranış profili oluşturma, çerez kullanımı), yeniden pazarlama, erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).
  • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

  Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

  Veri silme

  Tarafımızca işlenen veriler, işlenmesine izin verilen onayları iptal edilir edilmez veya diğer izinler geçerliliğini yitirir yitirmez (örneğin, bu verilerin işlenme amacı geçerliliğini yitirmişse veya amaç için gerekli değilse) yasal gerekliliklere uygun olarak silinecektir.

  Veriler başka ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için silinmiyorsa, işlenmeleri bu amaçlarla sınırlıdır. Yani veriler engellenir ve başka amaçlar için işlenmez. Bu, örneğin, ticaret veya vergi hukuku nedeniyle saklanması gereken veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için saklanması gerekli olan veriler için geçerlidir.

  Kişisel verilerin silinmesine ilişkin daha fazla bilgi, bu veri koruma beyanının münferit veri koruma bildirimlerinde de bulunabilir.

  Veri sahiplerinin hakları

  Bir veri sahibi olarak, GDPR kapsamında, özellikle GDPR Madde 15 ila 21'den kaynaklanan çeşitli haklara sahipsiniz:

  • İtiraz hakkı: DSGVO Madde 6(1)(e) veya (f) temelinde gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir.
  • Onaylar için iptal hakkı: Vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.
  • Erişim hakkı: Söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme ve bu veriler hakkında bilgilendirilme ve yasal gerekliliklere uygun olarak daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
  • Düzeltme hakkı: Yasaya uygun olarak, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Silme ve işlemenin kısıtlanması hakkı: Yasalara uygun olarak, sizinle ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak, yasalara uygun olarak verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Veri taşınabilirliği hakkı: Bize sağladığınız sizinle ilgili verileri yasal gerekliliklere uygun olarak yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Denetim makamına şikayet: Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, yasalara uygun olarak, özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

  Terimlerin tanımları

  Bu bölüm, bu gizlilik politikasında kullanılan terimlere genel bir bakış sağlar. Terimlerin çoğu kanundan alınmış ve özellikle GDPR'nin 4. Maddesinde tanımlanmıştır. Yasal tanımlar bağlayıcıdır. Aşağıdaki açıklamalar ise öncelikle bunları anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Terimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

  • Cihazlar arası izleme: Cihazlar arası izleme, kullanıcılara çevrimiçi bir tanımlayıcı atayarak kullanıcıların davranış ve ilgi bilgilerinin cihazlar arasında sözde profillerde kaydedildiği bir izleme biçimidir. Bu, kullanıcı bilgilerinin kullanılan tarayıcılardan veya cihazlardan (örn. cep telefonları veya masaüstü bilgisayarlar) bağımsız olarak pazarlama amacıyla analiz edilmesini sağlar. Çoğu sağlayıcı için, çevrimiçi tanımlayıcı adlar, posta adresleri veya e-posta adresleri gibi açık verilerle bağlantılı değildir.
  • IP maskeleme: IP maskeleme, bir IP adresinin son sekizlisini, yani son iki rakamını silme yöntemidir, böylece IP adresi artık bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılamaz. Bu nedenle, IP maskeleme, özellikle çevrimiçi pazarlamada işleme prosedürlerini takma adlandırma aracıdır
  • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama: İlgi alanına dayalı ve/veya davranışsal pazarlama, kullanıcıların reklamlara ve diğer içeriklere yönelik potansiyel ilgilerinin mümkün olduğunca kesin bir şekilde belirlenmesidir. Bu, önceki davranışları (örneğin, belirli web sitelerini ziyaret etme ve bu sitelerde kalma, satın alma davranışı veya diğer kullanıcılarla etkileşim) hakkındaki bilgilere dayanarak yapılır ve bu bilgiler profil olarak adlandırılan bir bölümde saklanır. Çerezler genellikle bu amaçlar için kullanılır.
  • Dönüşüm ölçümü: Dönüşüm ölçümü ("ziyaret eylemi değerlendirmesi" olarak da adlandırılır), pazarlama önlemlerinin etkinliğini belirlemek için kullanılabilecek bir prosedürdür. Bu amaçla, bir çerez genellikle pazarlama önlemlerinin yer aldığı web sitelerinde kullanıcının cihazlarında saklanır ve daha sonra hedef web sitesinde tekrar alınır. Örneğin, bu, diğer web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını izlememize olanak tanır.
  • Kişisel veriler: "Kişisel veriler", tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı (örn. çerez) gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.
  • Profil oluşturma: "Profil oluşturma", bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri analiz etmek, değerlendirmek veya tahmin etmek için bu kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin herhangi bir otomatik işleme biçimidir (profil oluşturma türüne bağlı olarak, bu, yaş, cinsiyet, konum verileri ve hareket verileri, web siteleri ve içerikleriyle etkileşim, alışveriş davranışı, diğer insanlarla sosyal etkileşimlerle ilgili bilgileri içerebilir) (örneğin, belirli içerik veya ürünlere olan ilgi, bir web sitesinde veya konumda tıklama davranışı). Çerezler ve web işaretçileri genellikle profil oluşturma amacıyla kullanılır.
  • Erişim ölçümü: Erişim ölçümü (web analitiği olarak da adlandırılır), çevrimiçi bir teklifin ziyaretçi akışlarını değerlendirmek için kullanılır ve ziyaretçilerin web sitesi içeriği gibi belirli bilgilerdeki davranışlarını veya ilgi alanlarını içerebilir. Erişim analizi sayesinde web sitesi sahipleri, örneğin ziyaretçilerin web sitelerini ne zaman ziyaret ettiklerini ve hangi içerikle ilgilendiklerini görebilirler. Bu, örneğin web sitesinin içeriğini ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlamalarını sağlar. Erişim analizi amacıyla, takma adlı çerezler ve web işaretçileri genellikle geri dönen ziyaretçileri tanımak ve böylece çevrimiçi bir teklifin kullanımına ilişkin daha kesin analizler elde etmek için kullanılır.
  • Yeniden pazarlama: "Yeniden pazarlama" veya "yeniden hedefleme", örneğin reklam amacıyla, bir kullanıcının bir web sitesinde hangi ürünlerle ilgilendiğinin, kullanıcıya bu ürünleri diğer web sitelerinde, örneğin reklamlarda hatırlatmak için not edilmesidir.
  • Konum verileri: Konum verileri, bir mobil cihaz (veya konum belirleme için teknik gerekliliklere sahip başka bir cihaz) bir radyo hücresine, bir WLAN'a veya konum belirleme için benzer teknik araçlara ve işlevlere bağlandığında oluşturulur. Konum verileri, ilgili cihazın dünya üzerinde bulunduğu coğrafi olarak belirlenebilir konumu belirtmek için kullanılır. Konum verileri, örneğin harita işlevlerini veya bir konuma bağlı diğer bilgileri görüntülemek için kullanılabilir.
  • İzleme: Kullanıcıların davranışları çeşitli çevrimiçi hizmetlerde izlenebildiğinde "izleme "den söz ederiz. Kural olarak, kullanılan çevrimiçi tekliflerle ilgili davranış ve ilgi bilgileri çerezlerde veya izleme teknolojilerinin sağlayıcılarının sunucularında saklanır (profil oluşturma olarak adlandırılır). Bu bilgiler daha sonra, örneğin kullanıcılara ilgi alanlarına uygun reklamlar göstermek için kullanılabilir.
  • Kontrolör: "Kontrolör" terimi, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.
  • İşleme: "İşleme", otomatik yollarla olsun ya da olmasın, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir. Bu terim oldukça geniştir ve verilerin toplanması, analizi, depolanması, iletilmesi veya silinmesi gibi hemen her türlü işlemi kapsamaktadır.
  • Hedef grup oluşturma: Hedef gruplar, reklamların gösterilmesi gibi reklam amaçları için belirlendiğinde hedef grup oluşturmadan (veya "özel hedef kitlelerden") söz ederiz. Örneğin, bir kullanıcının internette belirli ürünlere veya konulara olan ilgisine dayanarak, bu kullanıcının benzer ürünlere yönelik reklamlarla veya ürünleri görüntülediği çevrimiçi mağazayla ilgilendiği sonucuna varılabilir. Buna karşılık, uygun görülen içerik, profilleri veya ilgi alanları muhtemelen profillerin oluşturulduğu kullanıcılara karşılık gelen kullanıcılara gösterildiğinde "benzer kitlelerden" (veya benzer hedef gruplardan) bahsediyoruz. Çerezler ve web işaretçileri genellikle özel kitleler ve benzer kitleler oluşturmak için kullanılır.

  Dr. Thomas Schwenke tarafından ücretsiz Datenschutz-Generator.de ile oluşturulmuştur